Hageselskap på Solbakken med familien
bakgrund-blå
paintings

Hageselskap på Solbakken med familien Lavik.
Blant dem Johs. Lavik i forgrunnen, lenger bak hans søstre Eva Kayser og Kari Sandvik.
Lengst bak Nanna Lavik, gift med Johannes Lavik. 

+
–

SOLBAKKEN   I   2   3